O projekcie

Finansowanie

NativeHash Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tytuł projektu

„Personalizacja i optymalizacja kampanii influencer marketingowych z wykorzystaniem reklam natywnych i algorytmów sztucznej inteligencji.”

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego narzędzia do tworzenia kampanii influencer marketingowych na rynek krajowy i międzynarodowy.

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona wyspecjalizowana platforma do personalizacji i optymalizacji kampanii influencer marketingowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz algorytmów sztucznej inteligencji, tj. asocjacyjnych sieci neuronowych. System będzie oparty o mechanizmy automatyzacji i inteligentnej rekomendacji, który będzie aktualizował się i uczył zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym. Nasza platforma będzie oparta o algorytmy samouczenia, które będą wyszukiwały i identyfikowały setki tysięcy profili influencerów. System skoncentruje się na inteligentnym dopasowywaniu, umożliwiającym lepszą segmentację i personalizację. Algorytmy będą porównywały profile o podobnych parametrach, precyzyjnie je selekcjonując i targetując, a następnie rekomendując najlepszych twórców do określonej kampanii i przedstawiając listę influencerów dopasowaną do grupy docelowej marki. Zaawansowany kreator kampanii umożliwi bezpośrednią współpracę pomiędzy marką, a influencerami na różnych platformach social mediów oraz szybkie prowadzenie działań reklamowych.

Planowane efekty

Finalnym rezultatem jest wprowadzenie innowacyjnej platformy do tworzenia kampanii influencer marketingowych zarówno na rynek krajowy, jak i międzynarodowy. Zamierzamy to osiągnąć poprzez wdrożenie opracowanej platformy do bieżącej działalności gospodarczej i nawiązanie współpracy z influencerami i internetowymi twórcami młodego pokolenia. W początkowej fazie planujemy rozwinięcie naszego projektu w makroregionie. Następnie chcemy się skupić na kooperacji z polskimi influencerami mieszkającymi w krajach Europy Środkowej i Południowej oraz realizacji kampanii reklamowych dla polskich firm zainteresowanych ekspansją na te rynki. Ponadto planujemy również nawiązanie współpracy z polskimi influencerami działającymi w innych rynkach, między innymi w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie. Planujemy systematyczne zwiększanie naszej bazy influencerów oraz współpracujących z nami firm i kluczowych partnerów.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 176 000,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 999 600,00 zł.

Program Operacyjny: Polska Wschodnia
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie: 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej